Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. februára 2009

Ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými, čo sa Ho boja. Každý človek potrebuje pre svoj život vzory, ktoré môže nasledovať – svojich hrdinov, s ktorými sa vie aspoň do určitej miery stotožniť. Preto sú pre všetkých tak dôležité a vždy aktuálne napríklad rozprávky o hrdinoch a princeznách, o boji dobra a zla. Preto sme v dnešnej dobe stále viac zaplavení bulvárom zo života mocných a slávnych. Túžime sa im podobať, užívať si aspoň v mysli ich popularitu a neobmedzené možnosti. Kto by ale chcel nasledovať niekoho, kto verejne Pretože vyhlasuje, že ide dobrovoľne na smrť, že jeho život bude pohanený a potupený, že je to vopred prehraný boj? Preto Peter zavolal Pána Ježiša nabok od ostatných učeníkov, aby mu dohovoril, prípadne vyhovoril majstrovo deštruktívne poslanie, ktoré im práve predstavil. Peter samozrejme nepochopil, lebo rozmýšľal telesne, podobne ako všetci okolo neho, že Božia moc a sláva musí ísť cez pokánie, nesenie kríža a vzdanie sa vlastného života. Chápeš a si ochotný prijať túto Božiu cestu alebo si v pokušení zavolať si, tak ako Peter, Pána Ježiša nabok, aby si Mu dohovoril, prípadne navrhol „lepšiu“ zlatú strednú cestu? Ježiš povedal: „Ja som cesta i pravda i život.“ Tak si vyber. Ale najprv popremýšľaj, kde cesta, pre ktorú si sa rozhodol, končí.