Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. februára 2009

Blahoslavený, komu je Boh Jákoba na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu. Modlitba je nádherná a osobná skúsenosť, kde môžeme prežívať to najhlbšie a najosobnejšie stretnutie a vzťah s naším Pánom. Modlitba je najmocnejšia zbraň, ktorú máme v boji proti nášmu nepriateľovi, ktorá premáha brány pekla, trhá reťaze poviazanosti a láme putá zajatých. Modlitba nám dáva krídla a vedie do nádherných Božích dvorán a dovoľuje nám dívať sa na svet, ľudí okolo nás i na hriech Božími očami. Modlitba nás vedie hlboko na kolená a do pokory. Je to Modlitba, ktorá vyviera zo srdca, z túžby a bolesti, modlitba v slzách či radosti, ktorá nás učí vytrvať v duchovnom zápase, v príhovoroch za stratených a biednych, učí nás odpútať sa od samých seba a svojho egoizmu, svojich zranení a stať sa Ježišovými ústami a rukami. A to, čo prežijeme, nás prinúti nikdy sa neprestať modliť, naopak, vytrvať. Zakladateľ Armády spásy William Booth vyznával: „Kým budú ženy plakať tak ako teraz, budem bojovať; kým budú deti hladovať tak ako teraz, budem bojovať; kým budú muži chodiť do väzenia, dnu a von, dnu a von, budem bojovať; kým bude na ulici nejaké malé stratené dievča, budem bojovať; kým bude žiť čo len jediná temná duša bez Božieho svetla, budem bojovať – budem bojovať až do úplného konca.“ William Booth presne toto robil: bojoval v modlitbe i skutkom za spravodlivosť až do konca svojho života.