Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. februára 2009

Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať Svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť. Všetci poznáme známe príslovie: „Trpezlivosť ruže prináša“. Žiaľ, hektika a rýchlosť života dnešnej doby túto starú a osvedčenú múdrosť do veľkej miery otupila. Sme naučení mať veci rýchlo a hneď, užívať si teraz. Nemáme čas na budovanie vzťahov, nemáme čas ísť do hĺbky. Preto je náš život, ako aj život celej našej spoločnosti povrchný, a tým pádom zbavený hĺbky a zmyslu. Dosť markantne to vidieť i vo vzťahoch v cirkvi. Pritom by sme ale všetci chceli tie pravé hodnoty, ale nie sme ochotní na ne čakať, investovať do nich a hlavne ich budovať. Pán Ježiš nám vo Svojom slove ponúka a dáva všetko potrebné pre telesný i duchovný život. Túži nám dať všetko duchovné požehnanie, lebo tu ide iba o naše dobro, pokoj a radosť. Veď preto prišiel a túto zem, z lásky k nám, aby za nás zaplatil. A urobil to. Lenže tým, že sme netrpezliví, prípadne diktujeme Bohu, ako by mal naše prosby vypočuť, zbytočne o toto nesmierne Božie požehnanie prichádzame. Pán Ježiš hovorí, že „Každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nájde a kto klope, tomu bude otvorené.“ Učme sa trpezlivosti, pretože Pán má už teraz pre teba pripravené neuveriteľné a úžasné veci, jasne a konkrétne odpovie na tvoje prosby a modlitby – ale on je Pánom času – čakaj. Stojí to za to.