Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. februára 2009

Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Mahátmá Ghándí viedol boj Indov proti Britskej nadvláde. Hinduistické náboženstvo, to ako ho žil a jeho politická filozofia mali radikálny a revolučný vplyv na milióny jeho krajanov. Kedysi vo svojej mladosti zvažoval možnosť stať sa nasledovníkom Ježiša. Priťahovaný Jeho životom a učením, začal mladý Ghándí navštevovať bohoslužby jedného zboru v Pretórii v Južnej Afrike. Neskôr napísal: „Toto spoločenstvo ma svojím náboženstvom neoslovilo. Nebolo to spoločenstvo oddaných duší. Vyzerali skôr ako svetsky zmýšľajúci ľudia, ktorí chodia do kostola za oddychom. A zo zvyku. Kresťanstvo nemôže dať hinduizmu nič hodnotné.“ Tak sa na vlastnú škodu a na škodu mnohých ďalších odvrátil od Krista. Podobne ako farizeji, ktorí videli Ježiša na vlastné oči, videli Božie zázraky a Božie slová, poznali proroctvá a mohli si dať dve a dve dokopy – nie! Oni sa rozhodli nesprávne. Ježiš pri Svojom nasledovaní nedáva na výber: „Kto nie je so mnou, je proti mne, kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje.“ Žiadny pánbožko, žiadne instantné náhrady, žiadna energia či vnútorné oko alebo vesmír. Buď Ježiš alebo večné zatratenie.