Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. marca 2009

Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva. Hlad je Bohom darovaná „výbava“ – telesná potreba – ktorá je síce na jednej strane nepríjemná, ale na strane druhej pre človeka veľmi osožná. Pocit hladu chráni človeka pred zlyhaním organizmu z nedostatku energetických zdrojov. Poznáme hlad po potrave, hlad po láske, po vzťahu s človekom, po ľudskej blízkosti, hlad po poznaní a vzdelaní, hlad po oddychu, atď. Tu však prichádza aj Satan a snaží sa človeka „dostať“ práve na tom mieste, ktoré je v danom okamihu náchylné prijať akékoľvek riešenie na naplnenie svojej potreby. A vtedy sa z obyčajného a nevinného hladu stáva niečo veľmi nebezpečné. Hlad po ukojení zvrátených túžob, obžerstvo, alkoholizmus, závislosti, chlipnosť i promiskuita. Hlad po skúšaní všetkých možností hraničiacich s nebezpečenstvom straty života. Hlad po dosiahnutí moci, slávy a vplyvu na všetky strany. Pokúšanie Pána Ježiša nesie v sebe dôležité a bohaté posolstvo. Pre všetkých, ktorí trpia pocitom akéhokoľvek hladu. Ukazuje nám, čo je naozaj pre život človeka najdôležitejšie. Aby žil dobre su v časnosti, a aby žil vo večnosti. Je to podriadenosť a poslušnosť Bohu a Jeho slovu. Totiž, nielen poznanie Božieho slova a Božej vôle je dôležité. Pokúšanie Pána Ježiša nám jasne ukazuje, že to ešte nie je všetko. Aj Satan poznal slovo Božie, ale mu nebol podriadený a poslušný. Ježiš áno. Preto obstál. Ako je to s tebou, brat a sestra? Skús o tom dnes porozmýšľať a v modlitbe prehodnotiť. Je to „životne“ dôležité.