Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. marca 2009

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som! Všetko, čo sa obetuje Hospodinovi, má byť bez chyby. Jemu patrí totiž z našich darov to, čo je prvé a to, čo je najlepšie. Neprinášame svoje dary cirkvi a zboru na zmierenie za hriechy, ale robíme to z vďačnosti. Celkom odlišný dôvod. Napadla mi však v tejto súvislosti jedna spomienka. Raz podvečer zazvonili pri dverách fary cirkevníci.Priniesli koberec do kancelárie, zíde sa. Oni ho už nepotrebujú. Keď sme koberec vystreli, zistili sme, že je starý, už značne opotrebovaný. Vtedy mi napadlo práve to známe: Bohu patrí vždy to najlepšie. Ale tu sa ukázalo, že niektorí zmýšľajú úplne inak. Bohu musí stačiť to, čo v skutočnosti patrí do smetí. Čo si o tom myslíš? Modli sa, aby Ti Boh pomohol dávať z tvojho života Jemu len to najlepšie.