Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. marca 2009

Ty dávaš plesať tam, kde svitá ráno, kde sa zmráka večer. „Zabezpečovať odpustenie“ bolo povinnosťou a výsadou kňaza a jeho pomocníkov. Pri čítaní Božieho slova zisťujeme, že to bolo hotové umenie. Pre dnešného človeka – kresťana – zložitá, vzdialená a zvláštna „procedúra“. V modernom svete si niečo také už nedokážeme ani len predstaviť. Lenže hriech zostáva vo svojej podstate stále rovnaký. Je zákerný. Človek do neho vhupne, častokrát ani nevie ako. Ale zbaviť sa ho je ťažké, pre nás nemožné. Hriech je veľmi vážna a zložitá skutočnosť nášho života. A rovnako aj Božie odpustenie. Je to nanajvýš vážna a zložitá oblasť tvojho života. Zdá sa Ti, že je to inak? Potom sa pozri na Ježišov príbeh, na Jeho posledné chvíle, utrpenie, bolesť a smrť.