Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. marca 2009

Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov. Bohu veľmi záleží na tom, ako žijeme a konáme svoju službu pred Ním. Záleží Mu na každom našom dni a minúte, slove, skutku a myšlienke. Nie, nežijeme svoj život len tak, bez dôsledkov a následkov. Vo filme „The Climb“ (Výstup) hovorí otec svojej dospelej dcére: – Vidím, že sa zle rozhoduješ, preto ti musím niečo povedať. Dcéra namietala, že je už dostatočne zrelá na to, aby bola slobodná uskutočňovať svoje rozhodnutia, niesť za ne zodpovednosť, a otec by to mal rešpektovať. Hovorili totiž o jej priateľovi, veľmi peknom, úspešnom, ale povrchnom a zlostnom človeku. Ona pochádza z hlboko veriacej rodiny, ktorá si ctí kresťanské hodnoty (otec mal vážne postavenie v cirkevnom zbore). Jej priateľ je zase človek, ktorý nemá problém otvorene sa vysmiať do očí hoci aj Ježišovi. Na záver rozhovoru zaznejú z otcových úst tieto slová: „Och, dcéra moja, všetko, a myslím tým naozaj všetko, má svoju cenu.“ Mal pravdu, dcéra zostala tehotná, priateľ ju sklamal, nútil ju nechať si urobiť interrupciu, a nakoniec ju (na určitý čas) opustil. Trpko na ňu doľahla pravda a váha otcových slov: „...všetko, a myslím tým naozaj všetko, má svoju cenu.“ Trpko to pocítili synovia kňaza Árona a rovnako aj ich otec. Uvedom si, brat a sestra, že si dieťaťom Božím. A to niečo znamená. „Nech vám je to večným ustanovením pre všetky vaše pokolenia, aby ste vedeli rozlišovať medzi svätým a nesvätým, medzi nečistým a čistým.“