Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. marca 2009

Či Boh nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky? Čo tým myslel Hospodin, keď hovoril s Mojžišom, aby jeho brat Áron nevstupoval „hocikedy“ pred truhlu zmluvy Hospodinovej? V Božom slove čítame, že jeho vstupovanie do svätyne má byť spojené s obetovaním. Obetovanie za hriech. Odpustenie hriechov. Myšlienky nás vedú k slovám Pána Ježiša, ktorý povedal: „Keby si teda prinášal dar a oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar“ (Mt 5,23-24). Nechoď tam len tak. To slovo „hocikedy“ môžeme chápať aj ako nepripravenosť. Pán Ježiš Svojím utrpením a smrťou pre nás vydobyl odpustenie hriechov. Ide o život večný. Pristupujeme k Večeri Pánovej, pri ktorej si nanovo smieme uvedomiť: krv Pána Ježiša sa za teba vylieva a Jeho telo sa za teba vydáva na odpustenie hriechov. Na odpustenie! Si brat a sestra pripravený odpustiť svojmu „dlžníkovi neprávosti“ a prijať Ježišovo odpustenie, keď kľačíš pred oltárom? Porozmýšľaj o tom, či tvoje pristupovanie k stolu milosti nie je nepripravené – podľa slova „hocikedy“.