Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. marca 2009

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Náš život plynie ako voda. Lenže, nie len tak hocijako. Žijeme pred Božou tvárou a sme konfrontovaní Jeho prikázaniami. Pán Ježiš povedal, že neprišiel na to, aby ich zrušil, ale naplnil. Jeho zámerom bolo priviesť nás k ich plnšiemu pochopeniu. Opakujeme si ich ako desatoro, ale niekedy nám uniká ich význam. A v tejto krásnej stati Božieho slova smieme pozrieť novým pohľadom do ich hĺbky. Prečítajme a zhodnoťme každé slovo. Je to veľmi inšpirujúce a obohacujúce.