Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. marca 2009

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Týmito slovami začína Biblia. A potom sa hovorí o tom, ako Pán Boh pripravil pre nás podmienky pre život. Zveril nám – „dal do prenájmu“ tento svet, aby sme ho zveľaďovali, budovali. Aby sme mohli dobre a kvalitne žiť. Dostali sme dobré východisko. Pretekári F1 by povedali „dobrú štartovaciu pozíciu“. lenže ako by nám to nestačilo. Myslíme si, že môžeme mať ešte niečo viac – chceme „byť ako Boh“. Nenechať sa nikým a ničím obmedzovať. To však prináša do našich životov negatívne dôsledky. Namiesto budovania ničíme a búrame naše medziľudské vzťahy, ubližujeme druhým, zanedbávame našich blížnych, je v nás málo lásky a priveľa egoizmu a sebalásky. A keď sa k nám Pán Boh prihovára, aby nás poučil, vychoval, napravil, tak nechceme počúvať. Zašli sme priďaleko. Nie sme schopní vrátiť sa, nedokážeme sa napraviť. A tak Pán Boh urobil niečo, čo je „zvláštne v našich očiach“. Napriek tomu, akí sme, nám ponúkol záchranu. Poslal Svojho Syna Ježiša Krista, aby nás očistil od našich vín a zlyhaní a postavil nás znova na dobrú štartovaciu pozíciu. Ježiš Kristus sa pre nás môže stať základným kameňom nášho života. Čo s Ním urobíme?