Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. marca 2009

Hospodinovi, nášmu Bohu, budeme slúžiť a Jeho hlas poslúchať. K tomu, aby sme mohli fungovať v tomto živote, potrebujeme určité pravidlá, ktorými sa riadime. Niektoré z nich nám ponúka uvedený biblický text. Sú to pravidlá každodenného života, žiadne „zbožné“ úkony. Zvláštne je, že tieto pravidlá boli dané pred viac ako 3000 rokmi. A predsa sú rovnako aktuálne aj v dnešnej dobe. Veď koľkí hľadajú aj dnešnej dobe pomoc u kadejakých jasnovidcov alebo u veštíc. Ako málo je dnes úcty k starším ľuďom. Ako málo tolerantní vieme byť voči ľuďom iného presvedčenia, vierovyznania, farby pleti alebo národnosti. Ako často dokážeme byť nespravodliví, vieme podvádzať a klamať. Pán Boh má pre nás pripravený lepší spôsob života. Päťkrát sa v tomto biblickom texte objavuje spojenie: „Ja som Hospodin ...“ Sú to Jeho pravidlá, ktoré prinesú požehnanie do našich životov, aj do životov ľudí, ktorí žijú okolo nás.