Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. marca 2009

Aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! ... Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život naveky. Ľudia najmä v mestách, ale aj na dedinách stretávajú bezdomovcov – ľudí, ktorí sa dostali do takej situácie, že prišli o všetko. V minulosti sa takíto ľudia aj so svojimi rodinami predali do otrockej služby. Dnes sú vytlačení na okraj spoločnosti a väčšinou sa im snažíme vyhýbať. Biblia nás však učí inému postoju: „Ak tvoj brat schudobnie... ty mu vypomôž.“ V prvom rade si všimnime, že sú to naši bratia a sestry. My si niekedy možno povieme, že si za to môžu sami. Ale Pán Boh nehovorí, že pomôcť máme len tým, ktorí sa do zlej situácie dostali cudzou vinou. Veď napokon každý jeden z nás sa dostal do zlej situácie – nie ekonomickej, ale duchovnej. Každý jeden z nás sa dostal do otroctva hriechu. A Pán Ježiš nepovedal, že z tohto otroctva vyslobodí len tých, ktorí za to nemôžu. To by nepomohol nikomu z nás. Pán Ježiš sa nepýta na príčiny a dôvody. Svoj záujem, milosť a lásku ponúka všetkým nám.