Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. marca 2009

Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi. Najskôr Pán Ježiš hovoril ľuďom o tom, prečo prišiel na tento svet. Prišiel kvôli človeku, aby mu pomohol, aby ho zachránil. A potom, keď jeden z nich – slepec – volal k Ježišovi o pomoc, ostatní mu dohovárali, aby prestal. Pán Ježiš je predsa na ceste do Jeruzalema, čakajú Ho tam veľké a náročné veci, netreba Ho zaťažovať ľudskými malichernosťami. Ale slepec sa nenechal odradiť. Ježiš Kristus bol pre neho životná šanca. Preto ešte viac prosil o pomoc a zmilovanie. Keď si pozorne všímame postavy v tomto príbehu, spoznáme, že najviac zo všetkých „videl“ slepec a slepí boli tí ostatní. Slepec totiž videl Božiu lásku a Boží záujem o človeka.