Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. marca 2009

Bol si mi blízko v deň, keď som Ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa! Pravdepodobne aj vo vašom okolí žije človek, ktorého nemáte veľmi v láske. Dôvody môžu byť rôzne – je bohatý, ale nezískal to poctivou prácou; alebo je to typ, ktorý je zásadne proti a s každým sa háda. Alebo sú to iné dôvody, ale väčšinou sa takýto človek vždy nájde. Taký bol aj Zacheus, vyberač daní. Zneužíval svoje postavenie, vyberal viac ako mal, a tak bohatol na úkor druhých. Samozrejme, že nebol obľúbený. Aj reakcia ľudí, ktorí sa pohoršovali nad tým, že Pán Ježiš ho oslovil a šiel k nemu, sa nám zdá celkom prirodzená. Ale ak sme úprimní, tak napokon musíme skonštatovať, že na tom nie sme lepšie. Aj my sme hriešni ľudia. A keď Pán Ježiš prichádza ku komukoľvek z nás, platí: „K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť.“ A to najpodstatnejšie – jedine láska môže zmeniť človeka. Bola to Ježišova láska, ktorá zmenila Zachea. Bola to Ježišova láska, ktorá zmenila životy ďalších ľudí. Je to Ježišova láska, ktorá môže zmeniť aj naše životy.