Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. marca 2009

Milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo Jemu zmluvu zachovávajú a pamätajú na Jeho príkazy. Mnohí ľudia si Pána Boha predstavujú ako naivného starčeka, ktorý nám nakoniec aj tak všetko prehliadne. Dnešné podobenstvo nám ukazuje úplne iný obraz – obraz vládcu, ktorý je prísny voči svojim sluhom a ktorý tvrdo a nekompromisne účtuje so svojimi protivníkmi. Obraz vládcu, ktorého ľudia nenávidia, nechcú ho a odmietajú. Ale taká je skutočnosť – Pán Ježiš veľa dáva, ale aj veľa požaduje. Pre každého z nás má úlohu, ale tiež dary – schopnosti, nadanie, aby sme tieto úlohy mohli plniť. Schopnosti, nadanie, talent treba ďalej rozvíjať. Inak ho človek stratí. Darmo má niekto futbalové nadanie – keď netrénuje, nikdy z neho nebude dobrý hráč. Keď netrénuje, je pre svoj klub zbytočný. Menej nadaný, ale poctivý hráč dosiahne viac. Božie kráľovstvo je viac ako klub alebo spolok. Tu nejde o kariéru, ale o život.