Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. marca 2009

Ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ak bude Boží ľud nehodný, mal podľa predpovedí rabínov prísť Mesiáš na oslovi. On tak prichádza. Nie ako kráľ, z ktorého sála hrôza, ale pokorný, so zvesťou: Všimnite si, ako žijete, všimnite si vašu nehodnosť. Chcem vám dať víťazstvo v tom, v čom zlyhávate. Mnohí tvrdia: Boh je nespravodlivý, keď dopúšťa vojny, zákerné choroby, tragédie. Ďakujme však, že v Ježišovi k nám neprichádza Boh len ako spravodlivý. Ak by totiž Nazaretský ihneď nastolil Božiu spravodlivosť, ona by so sebou priniesla aj trest za naše hriechy. Oveľa viac ako striktnú Božiu spravodlivosť potrebujeme milosť a odpustenie. Podľa nábožensko-historických bádaní patril v orientálnych krajinách osol k nábožensky nečistým zvieratám. Reprezentoval mocnosti zla: diabla, démonov. Ježiš prichádza na oslovi, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Biblia tým vypovedá nielen to, že Ježiš je originál, že nás dokáže vždy nanovo prekvapiť, ale najmä, že On prvý osedlal – porazil diabla. Kráľ Ježiš sediac na oslovi prichádza likvidovať nie rímskych okupantov ako čakal Izrael, ale prichádza poraziť nepriateľa Božieho i nášho – mariť skutky diablove (1J 3,8b). Ježiš prišiel na náš svet, aby osedlal diabla, oslobodil nás od hriechov. Ktoré sú to, vieme najlepšie sami. Ježiš nám chce dať od nich slobodu. Oslavujme Ho za to!