Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. marca 2009

Niet Tebe podobného, Hospodine; veľký si a veľké je Tvoje meno. Súčasnosť je časom nezáväznosti. Aj u kresťanov. Množstvo pokrstených pestuje vlastné – nebiblické náboženstvo. Tvrdia: viera v Boha áno, ale cirkev nie. Alebo cirkev áno, ale podľa mojich predstáv – bez služieb Božích, bez spoločenstva. Privatizujeme si to, čo je Božie. Podobenstvo o vinohradníkoch ukazuje, že Pán Boh od nás nečaká privatizáciu Jeho vlastníctva a nestrpí, aby sme s ním donekonečna narábali, ako sa nám zachce. Hospodin čaká zisk z toho, čo do nás investoval. Boh – Kristus a cirkev úzko súvisia. Vinicou v podobenstve je cirkev, jej vlastníkom Boh, dedičom, spolumajiteľom vinice Ježiš, vinári sú náboženskí vodcovia, ale tiež každý z nás. Pán Boh do nás mnoho investoval a čaká z toho zisk. Boží zisk je vždy ziskom aj pre nás, kým privatizácia Božích vecí je stratou a vedie k bankrotu. „Bez bázne Božej sa svet stane peklom“ (S. Kettling). Pán vinice neposiela za nami trestné komando, ale Svojho milovaného a nás milujúceho Syna. Vodcovia Izraela pochopili význam podobenstva. Kiež mu my – na rozdiel od nich – nielen porozumieme, ale necháme sa ním priviesť k pokániu. Ak nie, Pán dá Svoju vinicu iným. Bude si Svoje dielo konať cez tých, ktorým evanjelium nie je len nápisom na „vývesnej firemnej tabuli“, ale aj pravidlom života.