Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. marca 2009

Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. Pán Ježiš dokonale poznal Svojich učeníkov a aj ľudí, ktorým sa prihováral. V podobenstvách dáva vždy príklady z bežného života, aby lepšie rozumeli, čo im tým chcel povedať. Pre Svojich poslucháčov, medzi ktorými boli aj grécki prozelyti, si vybral príbeh z roľníckeho prostredia a hovoril im o pestovaní obilia. Vieme, že keď zasejeme jedno zrnko pšenice, tak z neho vyrastie zelená rastlina, ktorá postupne dozrieva a vznikne krásny zlatožltý klas. Tento klas prináša bohatú úrodu v zrnkách pšenice. Pán Ježiš v tomto príbehu hovorí o Svojej smrti a našej smrti. Smrťou všetko nekončí. Tak, ako pšeničné zrnko odumrie a prinesie veľkú úrodu, tak raz aj my z mŕtvych vstaneme. Spasiteľ zomrel za nás a naše hriechy na Golgotskom kríži. Zvíťazil nad zlom a smrťou. Vstal z mŕtvych. Na to nesmieme zabudnúť a svoj život prežiť zodpovedne. Kristus Pán nám tým chce povedať, že jedine s Jeho pomocou zvíťazíme nielen nad smrťou, ale aj nad zlými, hriešnymi, ničivými myšlienkami ako sú nenávisť, závisť, pomsta,.... Prosme Ho, aby nás očistil od týchto nečistôt, aby to zlé v nás umieralo každého dňa a aby v nás povstával človek nový. Amen.