Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. marca 2009

Božia cesta je dokonalá. Pán Ježiš stál na nádvorí chrámu, kde boli pokladnice a všímal si ľudí, ktorí tam hádzali svoje dary. Bolo ich dosť. Hlavne bohatí si zakladali na svojich daroch, ktoré dávali do pokladnice a tvárili sa, akoby dávali najviac zo všetkých. Pán sa na nich pozeral, ale nepovedal ani slovo o ich štedrých daroch. Zbadal aj chudobnú vdovu, ktorá vhodila do pokladnice dva haliere. Keď to Spasiteľ videl, povedal Svojim učeníkom, aby si všimli túto ženu, ktorá dala viac ako ostatní. Mnohí by jej možno poradili, aby si svoj malý dar ponechala a sama si ho užila. Veď keď ho vloží do pokladnice, stratí sa medzi toľkými cennými darmi. Pán Ježiš vedel, prečo sa tá žena rozhodla dať do pokladnice celý svoj majetok. On vidí do ľudského srdca. Chudobná vdova verila, že služba v chráme je z Božieho ustanovenia a chcela pre ňu urobiť, čo bolo v jej silách. So svojím darom dala i svoje srdce. Hodnotu daru nevyjadrovala hodnota mince, ale láska k Bohu a záujem o dielo Božie, ktoré ju viedli k tomuto skutku. Prečo dávali dary bohatí ľudia? Dávali ich, lebo mali hojnosť všetkého, chceli, aby to druhí videli a ctili si ich. Aj medzi chudobnými ľuďmi boli takí, čo chceli prejaviť svoju vďačnosť Bohu za Jeho milosť a lásku. Veľmi túžili spolu s bohatými ľuďmi podieľať sa na podpore diela Božieho. Takýchto ochotných darcov nemôžeme odmietať. Nechajme ich vložiť dar do pokladnice. Aj keď my dávame na oferu do pokladničiek v kostoloch (modlitebniach), dávajme úprimne a ochotne, koľko sme si zaumienili v srdci. Amen.