Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. marca 2009

On je Bohom verným, a nie vierolomným, On spravodlivý je a priamy. Zo Skutkov apoštolov vieme, že mnohí zo Židov využili dobu pokánia a uverili v Pána Ježiša Krista. Oficiálne však národ zotrval v Jeho odmietnutí. Pán predpovedal túto dobu pokánia a aj skončenie sa tejto doby. Potom sa naplní všetko, čo predpovedal o Jeruzaleme. S presnosťou Božskej spravodlivosti upozornil na hlavnú formu, ktorú bude mať Boží hnev. V evanj. Lukáša 21, 24 sa hovorí, že budú odvlečení ako zajatci medzi všetky národy a mesto budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. Boh nedopustí ani tak zničenie Jeruzalema ako skôr to, že ho ovládnu pohania. Sväté mesto sa stane pohanským mestom a pohania s ním budú zaobchádzať podľa pohanských praktík. Chrám bude zničený, jeho dlhoveké svedectvo o Bohu bude vyhladené. Prečo? Lebo poprední kňazi sa zaslúžili o to, aby Boží Syn bol popravený a zomrel najpotupnejšou smrťou na kríži. Boh už nebol ochotný dovoliť, aby ich chrám bol i naďalej svedectvom o pravom Bohu. Náboženstvo, ktoré oficiálne popiera, že Ježiš Kristus je Božím Synom, nemá ani Otca, ako hovorí Ján (1J 2,23). Možno za zmienku pre nás dnešných kresťanov stojí aj táto zaujímavosť. Zničením Jeruzalema poveril Boh pohanov, rovnako ako v dávnej minulosti Asýrčanov (Iz 10,5-15). Kresťania sa na tom nepodieľali, skôr kým bol čas, vyzývali ľudí k pokániu a prijatiu Božieho Syna. Ďalej sú v texte spomínané časy pohanov. Toto obdobie pohanov sa bude celé vyznačovať príležitosťou, aby aj oni mohli počuť o spasiteľovi, o evanjeliu, ktoré judaizmus oficiálne odmietol. Ako vieme – veľa pohanov prijalo Pána Ježiša. On nás aj v súčasnej dobe vyzýva k pokániu a prijatiu Jeho evanjelia kým je čas, lebo deň Jeho príchodu je už veľmi blízko. Amen.