Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. marca 2009

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Židia každý rok pravidelne svätili Veľkú noc. Deň tohto národného sviatku bol už skoro predo dvermi. Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by zahubili Pána Ježiša. V ich hlavách stále vírila myšlienka, ako by Ho oddelili od davu ľudí, aby Ho mohli zničiť. Žiarlili na Neho a závideli Mu, že ľud Ho počúva a stále pribúda Jeho poslucháčov. Chceli Ho odstaviť, ale nevedeli ako. Zrazu prišiel za nimi Judáš Iškariotský, do ktorého vošiel satan. Tento učeník podľahol zlu a chamtivej túžbe po peniazoch. Hnaný touto túžbou prišiel až k týmto náboženským autoritám, ktoré nenávideli Pána Ježiša. Dohovoril sa s nimi a ešte aj s veliteľmi chrámovej stráže ako im Ho vydá. Veľkňazi a zákonníci sa zaradovali tomuto mužovi, lebo teraz už mali zlapanie Ježiša na dosah. Medzi sebou sa dohodli, že ho za túto službu odmenia peniazmi. Ešte stále bol čas, aby Judáš túto rozbiehajúcu akciu zrady, zloby zastavil a v poslednej chvíli povedal nie. On to ale neurobil, lebo bol hnaný túžbou po peniazoch, ktoré aj prijal. Potom hľadal už len príležitosť, kedy bude Ježiš sám bez prítomnosti ľudu, aby Ho zradil. Tento učeník hoci toľkokrát počul slová o Bohu, o Jeho láske k ľuďom a videl aj skutky, ktoré robil Ježiš, dáva sa premôcť zlému, svojej túžbe po peniazoch a neváha svojho priateľa pre ne zradiť. Judáš je pre nás výstrahou, ktorá nám hovorí ako zle to dopadne s človekom, ktorý sa dá ovládnuť chamtivej túžbe po peniazoch, zachádzajúcej až tak ďaleko, že kvôli nim je ochotný vydať svojho verného Priateľa Ježiša na smrť. Sami od seba nad zlým nezvíťazíme. Nemáme na to dosť síl. Pán Ježiš nám radí, aby sme sa stále modlili k Bohu, čítali si Božie slovo a pýtali sa na Božiu vôľu. Jedine s Jeho pomocou zvíťazíme nad zlým a nad zradou. Amen.