Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 30. marca 2009

Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému. 1) Pripravenosť. Hod veľkonočného baránka nám pripomína baránka v Egypte, ktorého krvou Izraelci označili svoje príbytky, a tak boli zachránení ich prvorodení pred smrťou, keď anjel zhubca zabíjal všetko prvorodené. Izraelci s chvatom jedli pečeného baránka a nekvasené chleby, pripravení na odchod do slobody. Bola to skutočne Veľká noc, na ktorú každý rok spomínali. 2) Jedine Kristus. Večera Pánova nám pripomína hod veľkonočného baránka, ktorú Pán Ježiš ustanovil pre Svoju cirkev. On sa stal obetným Baránkom pre nás a Jeho krv nás zachraňuje, očisťuje od každého hriechu. Večera Pánova je viditeľné slovo milosti, evanjelium a zároveň výzvou k vďačnosti – eucharistia. prijatie iba viditeľných znakov – posvätený chlieb a víno – nie sú pre nás spasiteľné samé osebe, ale jedine osoba Ježiša Krista. Vo Večeri Pánovej sa priznávame k Nemu a On sa priznáva k nám. Len v Ňom je večný život. 3) V Jeho sile. Hod veľkonočného baránka nás orientuje na budúcnosť, na svadbu Baránka, na veľkú večeru v oslávenom tele, na dokonalosť kráľovstva Božieho v Pánovej prítomnosti. Pokiaľ sme na svete v hriešnom tele, potrebujeme zvestovať smrť Pánovu prisluhovaním a prijímaním tejto sviatosti na odpustenie hriechov (1.Korintským 11,26).