Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. apríla 2009

Jasajte, nebesá; zaplesaj, zem! Dajte sa do jasotu, vrchy, lebo Hospodin potešil Svoj ľud a zmiloval sa nad Svojimi biednymi. Jeho meno je Judáš. Toto meno vzbudzuje v nás odpor a pohŕdanie. Zradca Pána Ježiša. Pri tomto mene je aj mnoho otázok. Pýtame sa: Ako je možné, že po troch rokoch učeníctva sa tento muž spojil s nepriateľmi a zradil Pána za 30 strieborných? Prečo si Pán Ježiš vyvolil Judáša, jediného z Judska, keď vedel od počiatku, že Ho zradí? Bol Judáš vopred predurčený k tejto úlohe? Bolo by lepšie, keby sa nebol narodil na tejto zemi? (Marek 14,21). Pán Ježiš až do poslednej chvíle preukazoval lásku Judášovi, aj jemu umýval nohy. Teraz ho s láskou oslovuje, že bozkom zrádza Syna človeka. Konečné rozhodnutie zostalo na Judášovi. Svoj hriech si neskôr uvedomil. Som presvedčený, že keby svoju vinu vyznal pod krížom na Golgote a s lotrom prosil o milosť, nebol by synom zatratenia, ale bol by s Ježišom a kajúcim lotrom v raji. „Urobíme dobre, ak nebudeme chcieť vysvetliť Judášovu cestu, lebo vysvetliť znamená pochopiť, a tým ospravedlniť Judáša. K tomu nesmie dôjsť. Musí to zostať tajomstvom“ (W.de Boor).