Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. apríla 2009

Potešil si ma, Hospodine, Svojimi činmi; nad skutkami Tvojich rúk plesám. Máme pred sebou zvláštny pohľad. Dospelého muža vezie malé osliatko a dav sa nesmeje. Práve naopak – oslavuje Ho. Prečo? Lebo je víťazom nad strachom a smrťou – vzkriesil Lazára. Opakom je diktátor – snaží sa udržať v strachu podriadených či rodinu, aby ho oslavovali. Iní zasa kupujú drahé autá a jachty, aby vzbudzovali úctu. Do určitej miery sa to darí, ale čo vnútorné hodnoty? Tie z architektúry paláca alebo metalízy auta nevyčítaš. Pred Bohom má hodnotu srdce. Niektorí ľudia ho majú také veľké, že presvieti biedny odev nádenníka či róbu šľachtica. A najviac skutočného svetla prišlo a prichádza v Ježišovi. Nikto nehľadel, že nemá „postavy, ani dôstojnosti“ (Iz 53,2), keď spoznali Jeho moc nad smrťou. A kto im o tej moci povedal? Ľudia, čo boli pri Lazárovom hrobe!Aj Ty, ak vieš o Božích skutkoch, nemlč. Ak nevieš, prečítaj si o nich v Biblii alebo sa za ne modli, ale nepriprav o radosť zo Spasiteľa seba a blízkych.