Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. apríla 2009

Prislúžte právo slabému a sirote. Pán Ježiš mal na výber – uhnúť slovami, podriadiť sa ľahšej voľbe alebo trpieť. V druhom prípade by však stratil náš život. Nie svoj, ale náš. Mali sme veľké šťastie, že Ho svedomie a hlavne láska v tých ťažkých chvíľach neopustili. Sme na tom podobne – vieme, že naša spása stojí na Božej milosti, ktorú prijímame vierou. Nemuseli by sme nič obetovať pre druhých – nie je to podmienkou našej záchrany. Ale ak máme naozajstnú vieru, máme aj naozajstné svedomie, ktoré sa tlačí na povrch. A s prežívaním svedomia je spojený výsmech. Svet sa čuduje, že s ním neletíme do záhuby a vysmieva sa. Ale len dočasu. Máme dve možnosti – podriadiť sa výsmechu alebo odolať. V prvom prípade získame punc pokrytectva. V druhom výsmech, ale aj priestor svedčiť o Kristovi. Práve v týchto dňoch, keď píšem úvahu, som to mohol zažiť. Jedna známa sa mi vysmievala, keď som čosi malé odmietol ukradnúť. Ale onedlho som mal skvelú príležitosť vysvetliť jej Evanjelium a slová mi len tak išli z úst.