Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. apríla 2009

Maj sa na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči. Aj teraz čítame o mlčaní vteleného Boha. Napriek Herodesovej túžbe neukázal znamenia. Tie patria ľuďom ochotným odísť od všetkého, len aby mali život spojený s Bohom. Pán Ježiš nemrhá perlami. On vidí do srdca ľudí a vie, čo by s nimi urobili. Snáď si ešte spomeniete na meno Engels. Viete, že tento spoluzakladateľ komunizmu za mlada písal básne, v ktorých žiadal o mocný vietor Svätého Ducha? Nakoniec sa však spriatelil s Marxom, ktorý svojimi veršami oslavoval Satana. A spoločne pripravili prenasledovanie Krista v Jeho tele – Cirkvi. Samozrejme za podpory davu, čo bojoval v revolúcii. História sa opakuje, len aktéri sú stále iní. Miesto Herodesa a Piláta – Marx a Engels. pretrváva len Jediný, čo najprv trpel vo Svojom tele, a potom v tele mnohých generácií kresťanov. A vždy prostredníctvom Svojej bolesti prinášal vykúpenie a slobodu pre večný život. Martin Luther raz napísal, že cirkev má sedem funkcií. Posledná z nich je spolupodieľať sa na utrpení Krista. Spomeňme si na to hlavne v týchto dňoch.