Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. apríla 2009

Moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva. Nikto z nás nemá právomoc odsúdiť na smrť ako Pilát. Vieme však, že prikázanie „nezabiješ“ poruší každý, kto sa bezdôvodne hnevá na brata alebo ohovára. Často vidíme skupinu, ktorá ohovára či útočí na spravodlivého. Ku komu sa vtedy pridať? Ku väčšine? Budeme mať pokoj s ľuďmi, ale nie s vlastným svedomím, a už vôbec nie s Bohom. Na druhej strane – postaviť sa proti prevahe je ťažké. Zdá sa, že bitému nepomôžeme a sami prídeme ku zraneniu – hoci na duši. Boh nás možno odmení, ale kto si naňho spomenie uprostred rozvášneného davu? Len ten, čo žije v Pánových rukách. Iní spoliehajú na zlatú strednú cestu, po ktorej šiel aj Pilát. Zatvári sa nezúčastnene: „Zlí útočia. Nech znášajú Božie tresty, keď majú špinavé ruky! Ja si ich umývam!“ Duchovné „ruky“ sa však nečistia výhovorkami, ale krvou Baránka a pokáním. —— O niekoľko týždňov prijali duchovné očistenie mnohí z davu. A Pilát je v pekle, ak sa nezbavil svojej vlažnej vypočítavosti. Nebuďme vlažní ani my, aby na nás Pán Cirkvi nezanevrel (Zjav 3,16).