Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. apríla 2009

Či som ja Bohom zblízka – znie výrok Hospodinov – a nie aj Bohom zďaleka? Či ja nenaplňujem nebo i zem? A chýba nám. Koľkí odišli z cirkvi so slovami: „Videl som v kostole takého zlého človeka!“ Áno – vidíme v cirkvi aj zlých ľudí a sami sme v niečom zlí. Naše nohy sa brodia blatom tohto sveta a občas neodoláme zvodu či tlaku. V ťažkostiach strácame vieru, že Boh sa postará a hľadáme bočné cestičky, kde síce získame čosi pre seba a svoje deti, ale stratíme kontakt s Kristom a Jeho čistotou. Neprihadzujme blato na znečistených. Majme pred očami Pána Pánov, ktorý sa skláňa. A skláňa sa k tomu, čo je najšpinavšie. S láskou a túžbou pomôcť a očistiť. Ako sa to robí? V prvom rade musíme zísť do polohy služobníka. Vzdať sa ambícií, vzdať sa túžby ovládať druhých a robiť si zásluhy. Odpustiť. Prosiť Boha o očistenie. Podať pomocnú ruku človeku, ktorým iní pohrdli. Dať mu prostriedky, aby si usporiadal život. Naučiť ho prekonávať hriechy. A niekedy sa aj modliť, aby bol oslobodený od nečistých duchov. Vieru môžeme prežívať aj inými činmi lásky (G 5,6) – to už je na každom z nás. Hlavne sa nechajme viesť Duchom Svätým.