Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. apríla 2009

Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny...? Netrvá navždy pri Svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Tak sa hovorí a spoznal som, že Pán vedie cirkev rovnako. Apoštoli predtým vytrvalo nasledovali Krista. A teraz? Utápajú sa v beznádeji, takže pre Jeho telo musí prísť iný učeník – tajný. Doposiaľ ho určite považovali za nepriateľa, pretože bol medzi radcami, čo poslali Ježiša na popravu. Ale teraz – Duch Svätý povoláva práve jeho do popredia a dáva mu silu nasadiť život. Podobný príbeh sa stal v Číne, kde povstalci popravili misionárov a ich pohreb zariadil človek, ktorého ostatní kresťania považovali za vlažného. Aj my – ak sme horliví – s láskou očakávajme deň, keď nás predstihnú vlažnejší. Tiež majme na mysli, akí sme boli, kým Pán nezapálil práve nás... Tiež si všimnime, že v tú sobotu ľudia odpočívali, kým Pán Ježiš veľmi usilovne kázal väzneným duchom (1Pt 3,19). Zvestujme evanjelium aj my.