Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. apríla 2009

Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu, a niet iného. Kresťanstvo je založené na viere vo vzkrieseného Krista. Apoštol Pavol hovorí: „...ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera“ (1Kor 15,17). Je zaujímavé, že to, čo dnes považujeme za samozrejmé – Ježiš je živý Pán, v čase Jeho zmŕtvychvstania nebolo ani zďaleka také jednoznačné. Práve naopak. Táto udalosť bola sprevádzaná mnohými pochybnosťami (Lk 24,11), strachom (Mk 16,8), nevedomosťou (J 20,14), či dokonca neverou (Mk 16,14). Lukáš na rozdiel od iných evanjelistov zachytáva pozoruhodnú zmienku. Mužovia v žiariacom rúchu hovoria preľaknutým ženám: „Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, že ...v tretí deň musí vstať z mŕtvych.“ Odvolávajú sa na Ježišovo slovo, na Božie slovo. Do našich pochybnosti, strachu, nevedomosti, nevery, Božie Slovo hovorí s istotou: „On vstal z mŕtvych.“ Nemusíme brať ohľad na neisté, ustráchané a odmietavé postoje. Držme sa istoty Božieho Slova: Ježiš je živý Pán.