Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. apríla 2009

On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Nie div, že učeníci sú vydesení, keď Ježiš vstupuje medzi nich – z ničoho nič, napriek zatvoreným dverám (J 20,19). Jeho oslávené telo nepodlieha bežným fyzikálnym zákonitostiam. Môže sa objaviť kedy chce, ako chce a komu chce. Takéto telo je predobrazom nášho zmŕtvychvstania, lebo veríme vo vzkriesenie nielen ducha a duše, ale aj tela, teda celej osobnosti. Napriek neobyčajnosti tejto udalosti, Ježišovo nadprirodzené zjavenie nie je v nej kľúčovou udalosťou. Tou je pochopenie Písma. Keď Pán Ježiš pripomína učeníkom slová, ktoré hovoril a slová Starej zmluvy, vtedy sa im otvoril rozum. Najmä v ťažkostiach svedeckej služby iste nejeden z nás zatúžil po zázraku, ktorý by ľuďom otvoril oči. Oči možno áno,... otvoril by aj rozum a srdcia? Moc Božieho Slova je dostatočná. Ak je v našej zvesti prítomný živý Kristus, takéto slovo otvára rozum a dáva porozumieť Písmu. Rozum a srdce otvorené Božím slovom je ten najväčší zázrak.