Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. apríla 2009

Ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi. Vstúpenie Pána Ježiša na nebo je ďalšou záhadnou udalosťou po vzkriesení. V Novej zmluve je opísané rôzne. V Marekovi 16. kap. – bol vzatý do neba, v Lukášovi 24. kap. – vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba, v Skutkoch apoštolov 1. kap. – vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im ho spred očí. Nebolo by účelné špekulovať nad tým, čo to bolo a ako to asi vyzeralo. Fakt je ten, že Ježiš viac nie je fyzicky prítomný medzi ľuďmi. Predsa však to nebola smutná rozlúčka. Naopak, učeníci boli naplnení veľkou radosťou, radosťou Božieho Ducha. Ježiš ostal s učeníkmi a ostáva s nami cez Svojho Ducha. On na Letnice vystrojil mocou Ducha učeníkov a dáva ju každému, kto na Neho očakáva. Jeho Duch nás uisťuje, že On je s nami a dáva nám novú silu a odvahu byť Jeho svedkami.