Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. apríla 2009

Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa. Živá a úprimná viera neunikne pozornosti pokušiteľa. Ten si v Kolosách vyhliadol ľudí, ktorí tamojším kresťanom ponúkali „niečo viac“, čo ešte potrebujú k svojmu spaseniu, čo im ešte „chýba“. Vždy, keď medzi úprimných kresťanov, ktorí vieru v Boha berú vážne, prichádza takáto ponuka, treba zvýšiť ostražitosť. Ak takéto pokušenie podceníme, márne budeme horekovať nad tými, čo z našej cirkvi odišli tam, kde je to „lepšie, živšie a naplňujúcejšie“. Apoštol Pavol veľmi prezieravo upozorňuje Kolosenských na falošných učiteľov a ďakuje Pánu Bohu za ich vieru, lásku a nádej, za ich rast v poznaní Božieho slova a milosti, za ovocie, ktoré prinášajú, za ich lásku v Duchu svätom. V ohrozeniach, ktorým musíme čeliť v Kristovej cirkvi, buďme predovšetkým vďační za všetko dobré, čo máme. Chronická nespokojnosť je prejavom nezrelej viery. Viera, láska, nádej, rast v známosti Božieho slova, Božej milosti, ovocie Ducha, to sú znaky ozajstného živého spoločenstva kresťanov. Ak takéto máme, buďme Bohu vďační.