Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. apríla 2009

Uvidia, čo im nebolo zvestované. Každý verš tohto odseku začína zámenom – On, v Ňom, Ním... O kom hovoria tieto zámená? Predsa o Pánovi Ježišovi Kristovi. On je absolútny Boh a Pán. V Ňom máme vykúpenie, On je nad všetkým stvorenstvom. Skrze Neho a pre Neho je všetko stvorené. On je hlavou cirkvi, v Ňom je všetka plnosť. A Boh nás s Ním zmieril. On, všemohúci Boh a Pán sa sklonil k nám hriešnym a nehodným. Aká úžasná je Jeho milosť. Svojou obeťou na kríži nám priniesol pokoj. Keď patríme Pánovi Ježišovi Kristovi, máme všetko. Nič viacej nepotrebujeme.