Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 19. apríla 2009

Ja Hospodin ... znamenia tárajov ruším a veštcov mením na bláznov. Viera nepotrebuje „videnie“, nie je viazaná na dôkazy, dotyky, experimentálne overovanie, ani na matematiku, fyziku, či chémiu. Je skôr otázkou vzťahu. Vzťah tiež nie je možné overiť experimentálne. Vznikne na základe názorovej jednoty, sympatie, dôvery, lásky. S niekým mi je proste dobre, rád s ním trávim svoj čas, vyhľadávam ho. Ale keby som mal nejako vedecky vysvetliť, či zdôvodniť prečo je tomu tak, mal by som problém. Proste mám k niekomu vzťah. Tak je to aj so vzťahom k Ježišovi. Objavil a zistil som, že Jeho myšlienky sú podobné mojím túžbam, Jeho zasľúbenia otvárajú moju budúcnosť, nič lepšie som doteraz nestretol. Nik mi o živote nepovedal to, čo On. A nikdy ma nesklamal. Nepotrebujem dôkazy o Jeho existencii, lebo vzťah s Ním prežívam každý deň. No – rozum s tým nie je spokojný. Stále má námietky, argumenty, pochybnosti. Ježiš to dobre vedel a vie, preto prišiel a prichádza aj s dôkazmi Svojej lásky, moci, slávy, nových skutočností. Pri stretnutí s učeníkmi prichádza „nadprirodzeným“ spôsobom. U Tomáša je to dokonca „na dotyk“. S poznámkou, že „dokazovaná, dotýkaná“ viera nemusí byť najlepšia, ba ani najsprávnejšia. Preto v našej cirkvi nekladieme dôraz ani na zázraky, zjavenia, púte na miesta Ježišovho pobytu, ani na nič podobného. Radšej trpezlivo očakávame na Pána a Jeho milosť každý deň.