Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. apríla 2009

Zdvihnite pohľad a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Nie našou, ale Božou zásluhou. On nás zmieril so sebou. On podnikol prvý krok, prvý vystrel a podal nám ruku. Doslova a do písmena, zjavne a viditeľne: v ľudskom tele. Nebolo to ani jednoduché, ani ľahké. Možno ste už skúsili, aké ťažké je zmieriť sa s niekým, kto o zmierenie nestojí, dokonca ho odmieta a len ťažko prijíma. Celkom v takom zostavení bol voči nám náš Boh. To my sme tí, ktorí o zmierenie nestáli a nestoja, neraz ho dokonca odmietajú a nevážia si ho. A predsa práve ono je najpodstatnejšou skutočnosťou života. Len vtedy, keď prijmeš Bohom ponúkané a podávané zmierenie, spoznáš aj skutočný pokoj, aj radosť a opravdivé hodnoty života. Totiž ak zotrvávaš založený a pevný vo viere a neodchyľuješ sa od nádeje evanjelia. Aj dnes to stojí za zamyslenie a usporiadanie myšlienok.