Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. apríla 2009

Hospodinove slová sú čisté, sú striebrom, taveným vo forme na zemi, sedemkrát prečisteným. Aj po všetkom vysvetľovaní, kázaní, teologickom štúdiu, viera ostáva tajomstvom. Tajomstvom ostáva spôsob viery, ktorý je pravdepodobne u každého osobitný, odlišný, iný, a predsa v zásade podobný a jednotný. Niekto je v Kristu úplnejšie a bohatšie, iný ešte len začína poznávať, niekto Ho prijme po chvíli, v náhlom rozhodnutí, inému to trvá celý život. Za tým všetkým sa skrývajú zápasy, predovšetkým Božie zápasy o nás, o naše poznanie Jeho nádeje a slávy, ktorú nám privlastňuje. U každého sa Boh stretáva s inou odozvou, inými komplikáciami, argumentmi, prostredím, povahou, výchovou, vzdelaním... To, čo je pre jedného jasné a samozrejmé, pre iného sa môže javiť zložitým a neprijateľným. Za tým všetkým je tajomstvo Božej lásky k nám, ku každému človeku. Preto keď stretávam iných na ceste viery, neporovnávam ich so sebou, ale naopak, snažím sa pochopiť ich problémy a pomôcť im k poznaniu Boha. Sme povolaní za spolupracovníkov Božích zápasov o každého človeka. Aj kvôli tomu pôsobí v nás Božia moc.