Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. apríla 2009

Ja sám zhromaždím zvyšok Svojich oviec zo všetkých krajín, ... Privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa. Dávny zápas medzi pravdou a lžou, ktorý započal v raji, prebieha neustále. Najlepšou obranou proti lži je poznanie a poznávanie pravdy. Jednoduchým poznávacím znamením pravdy je skutočnosť, že pravda oslobodzuje, pričom poznávacím znamením lži je zotročovanie. Tak to naznačil Pán Ježiš v rozhovore so zákonníkmi a farizejmi (J 8). Poznávame to aj na cirkevných zboroch, ich zriadení, zvestovaní, počúvaní, zmýšľaní. Tam, kde bohoslužobný život človeka oslobodzuje, dáva priestor pre myslenie aj konanie, pre aktivitu, rozlet, tam sa stretávate s pravdou. Naopak, tam kde človeka všetko zväzuje, zotročuje, stiesňuje, zbavuje voľnosti, tam sa celkom určite stretávate so lžou, falošnými učiteľmi a zvestovateľmi. Preto je pre cirkevné zbory nesmierne dôležité, aby boli múdro zriadenými a stálymi vo viere v Krista. Aby jasne vedeli, čo sa u nich zvestuje, čomu veria, ako to prijímajú, aby každý jednotlivec vedel každému odpovedať a vydať svedectvo o tom, ako to v jeho cirkevnom zbore vyzerá, čo sa tam zvestuje.