Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. apríla 2009

Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Ježiš Kristus zmenil smerovanie ľudského života. Pred Ním to bolo od narodenia po smrť, od kolísky po hrob. Jeho príchodom sa zmenilo úplne naopak: od smrti k životu. Tak svedčí apoštol Ján v jednom zo svojich listov: prešli sme zo smrti do života! Preto sú v každom cirkevnom zbore a pre každého cirkevníka namieste otázky: „Už žiješ? Už si prešiel zo smrti do života? Alebo tvoj život ešte smeruje od života k smrti?“ Toto základné smerovanie je viditeľným aj navonok. Tam, kde už začína život, tam, kde už prešli či prechádzajú od smrti k životu, tam sa otvárajú oči pre pravdu. Tam je svetlo v duši. Tam prestáva človek podliehať mámeniu a mudráctvu podľa ľudského podania aj v bohoslužobnom živote. Tam je odpustenie hriechov a zmierenie, a preto pokoj v duši. Tam je radosť z víťazstva života nad smrťou. Všetko to začalo v krste a skrze krst, ktorý podľa Luthera znamená: ...starý človek v nás je každodenným pokáním topený a mŕtvený, aby povstával v nás nový človek... (Malý katechizmus). Krst je pohreb starého Adama a vzkriesenie skrze Krista. Aj dnes je to potrebné pripomínať, pretože mnohí pokrstení na tieto základné skutočnosti buď zabúdajú alebo s nimi na svoju vlastnú škodu nepočítajú. Už žiješ?