Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. apríla 2009

Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Dnešná nedeľa nám pripomína nádherný obraz dobrého pastiera Pána Ježiša. Hoci ten obraz poznáme od útleho detstva, vždy nanovo v nás vzbudzuje radosť a vďaku. Veď nikto na svete nás nemiloval tak ako On, nikto za nás nepriniesol tak veľkú obeť ako On Svojou smrťou na kríži. Nikto okrem Neho nás nemôže zbaviť našich vín, nikto nám nemôže darovať večný život v nebeskej otčine. Nikdy nikto po sebe nezanechal tak žiarivý príklad čistoty, lásky, služby. Nespočetné množstvo ľudí už našlo a ešte nájde u Neho prijatie, záchranu časnú a večnú. Ako dobre je byť ovečkou Jeho stáda, žiť dennodenne pod Jeho vedením, prijímať od Neho silu ku znášaniu každého utrpenia. Dobrý pastier nikdy neopúšťa svoje stádo, prevedie ho aj údolím tieňa smrti. Farár a spisovateľ Wilhelm Busch spomína príhodu, keď ho ako neskúseného kaplána raz poslali ku zomierajúcemu generálovi. Išiel tam veľmi neistý a bezradný. Ale chorý generál ho už od dverí vítal radostnými slovami, že našiel útechu v detskej piesni, ktorá sa mu vybavila v pamäti: „Ovečkou že Božou som, tým sa teším nocou, dňom. On môj dobrý Pastier je, do neba ma privedie...“ V tejto detskej piesni našiel úľavu a istotu.