Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. apríla 2009

Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali. Kto uveril v Krista a odovzdal Mu celý svoj život, ten už jednoducho nevie a nemôže žiť po starom. Veľmi jasne vidí rozdiel medzi čistým, charakterným a ušľachtilým životom lásky, ako nám ho predžil Pán Ježiš, a životom v hriechu, mravnej nečistote, v tme, sebectve a nenávisti. Možno sme aj terčom posmechu pre tých, ktorí žijú a zmýšľajú podľa smerníc tohto sveta. Ani my nie sme imúnni pred zvodmi, preto sa musíme denne nanovo rozhodovať pre život „v Kristu“, pod Jeho vedením. Náš reformátor Luther hovoril, že toho starého Adama v nás musíme denne topiť a mŕtviť, ale on vždy nanovo vystrčí hlavu z vody. Život kresťana je bojom so sebou samým, so zvodmi tohto sveta, nie raz aj padneme, ale smieme v Božej sile povstať a začať znova. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.