Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. apríla 2009

Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom. Mnohí ľudia túžia po tituloch, chcú sa „zviditeľniť“, chcú byť obdivovaní a vážení. Žiaľ, nie raz sa dopúšťajú aj podvodov. Všetka sláva poľná tráva, hovorí staré príslovie. Sú však aj tituly, ktoré udeľuje Pán Boh, bez ohľadu na vzdelanie, pôvod či majetkové pomery. Sú to tituly tak vzácne, že sa neraz ani neodvažujeme vzťahovať ich na seba, a predsa sú nám ponúkané. Získal ich pre nás Pán Ježiš. Sú udeľované nie pre naše zásluhy, ale z milosti Božej. To však neznamená, že nositelia týchto titulov smú žiť ako sa im zachce. Titul zaväzuje! Z vďačnosti za to, čo pre nás Pán Ježiš urobil, máme si obliecť „srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť,“ čiže dovoliť Duchu Svätému, aby toto ovocie Ducha v nás rástlo a dozrievalo. K tomu patrí aj odpúšťanie vo vedomí, koľko nám už Pán Boh odpustil. Kde vziať silu k takému životu? Apoštol Pavel radí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate!“ – „A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach!“