Slovak Czech English German Polish

Máj

Piatok, 01. mája 2009

Na tomto mieste spôsobím pokoj – znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Sobota, 02. mája 2009

Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu... lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody.

Register to read more...

Nedeľa, 03. mája 2009

Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny.

Register to read more...

Pondelok, 04. mája 2009

Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje.

Register to read more...

Utorok, 05. mája 2009

Chváľte Ho, slnko s mesiacom, chváľte Ho, všetky jagavé hviezdy! Lebo On rozkázal, a boli stvorené.

Register to read more...

Streda, 06. mája 2009

Nepadol ani jeden zo všetkých Jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze Svojho služobníka Mojžiša.

Register to read more...

Štvrtok, 07. mája 2009

Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten zachová svoj život.

Register to read more...

Piatok, 08. mája 2009

O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi!

Register to read more...

Sobota, 09. mája 2009

Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil.

Register to read more...

Nedeľa, 10. mája 2009

Mojžiš povedal: Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás.

Register to read more...

KALENDÁR