Slovak Czech English German Polish

Máj

Piatok, 01. mája 2009

Na tomto mieste spôsobím pokoj – znie výrok Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Piatok, 01. mája 2009

Sobota, 02. mája 2009

Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu... lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody.

Čítať ďalej: Sobota, 02. mája 2009

Nedeľa, 03. mája 2009

Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. mája 2009

Pondelok, 04. mája 2009

Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. mája 2009

Utorok, 05. mája 2009

Chváľte Ho, slnko s mesiacom, chváľte Ho, všetky jagavé hviezdy! Lebo On rozkázal, a boli stvorené.

Čítať ďalej: Utorok, 05. mája 2009

Streda, 06. mája 2009

Nepadol ani jeden zo všetkých Jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze Svojho služobníka Mojžiša.

Čítať ďalej: Streda, 06. mája 2009

Štvrtok, 07. mája 2009

Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten zachová svoj život.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. mája 2009

Piatok, 08. mája 2009

O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi!

Čítať ďalej: Piatok, 08. mája 2009

Sobota, 09. mája 2009

Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil.

Čítať ďalej: Sobota, 09. mája 2009

Nedeľa, 10. mája 2009

Mojžiš povedal: Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. mája 2009