Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. mája 2009

Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny. Keď sa niekto započúva do tohto Ježišovho podobenstva, kde sa hovorí, že sme obyčajné ratolesti, ktoré sú neustále kontrolované, čistené a orezávané vinohradníkom a od ktorých sa očakáva neustále prinášanie ovocia, možno bude znechutený. Bez hlbšieho zamyslenia sa nad týmito Ježišovými slovami môžeš mať dojem, že si obmedzovaný. Ale ja sa teším, že práve tieto slová boli určené pre dnešnú nedeľu, ktorá nesie názov Jubilate – Plesajte! Veď nič lepšieho sa mi nemohlo stať, ako keď ma Otec nebeský v krste svätom „zaštepil“ do vinného kmeňa Pána Ježiša Krista. A dal mi tak priamy podiel na dobrodeniach Kristovho vykupiteľského diela. Luther o tom píše: „Sama podstata môjho srdca je zmenená a obnovená. Moja svätosť, spravodlivosť a čistota nepochádzajú zo mňa, a ani na mne nie sú závislé. Pochádzajú jedine z Krista a sú založené jedine na Ňom, ako miazga, ktorá prechádza z kmeňa do ratolestí. Teraz som ako On, som z Jeho rodu.“ Výstižné slová, ktoré mi dávajú dôvod plesať. Ďalšia pozitívna vec je v tom, že nebeský Otec je môj vinohradník. Krstom svätým som bol zasadený priamo do Jeho vinice, do Jeho kráľovstva. A keď už som ratolesťou Jeho kráľovstva, potom viem, že som v dobrej opatere. Tak ako vinohradník vie, koľko a kde je potrebné a možné orezať, tak aj ja zakúsim iba také skúšky života, ktoré dovolí môj nebeský Otec. Preto mám opäť dôvod plesať. A pod dôsledným a starostlivým pokom vinohradníka viem, že môj život bude mať zmysel a nebude iba neplodným živorením. Veď kto dokáže naplniť môj život zmysluplnejším obsahom, ak nie Ten, ktorý ho stvoril? A opäť mám dôvod s vďačným srdcom plesať. A keď sa lepšie pozriem na svoj život, vidím v ňom naozaj konkrétne dotyky Božej starostlivej lásky a moci. A moje srdce sa teší z tejto prevzácnej Božej priazne, ktorej sa mi nezaslúžene dostáva. Drahý priateľu, máš takú istú skúsenosť s Božou láskou? Plesaj a oslavuj Boha!