Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. mája 2009

Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje. Prorok Joel začína svoje proroctvo katastrofickým opisom krajiny, ktorú zdevastovali kobylky. Obrovské mračná kobyliek, ktoré zaľahnú zem a zožerú všetko v záhradách a na poli. Takúto pohromu v našich končinách nepoznáme, a ani si nevieme dosť dobre predstaviť. Keby sme niečo také zažili, ďakovali by sme za našich slimákov a mandelinky. Nechajme však teraz bokom živočíšnu ríšu a pozrime sa na iný obraz devastácie. Každodenne sme s ňou konfrontovaní v našej dobe a našej spoločnosti. Na každom kroku sa stretávame s devastáciou nielen základných kresťanských hodnôt, ale aj s devastáciou základných princípov slušnosti a ľudskosti. A tak ako zničená úroda po kobylkách nemohla nechať obyvateľov ľahostajných, veď išlo o prežitie, rovnako by nás nemala nechať chladnými a ľahostajnými súčasná situácia v spoločnosti. Veď ide o duchovné prežitie národa, cirkvi. Prorok ponúka riešenie a vyzýva k pôstu, k zhromaždeniu „všetkých obyvateľov krajiny do domu Hospodinovho“, vyzýva všetkých k modlitbám. U Boha je pomoc, riešenie! Pokúsme sa strhnúť svojou horlivosťou svoje okolie k takémuto modlitebnému zápasu za duchovnú záchranu národa i vlastnej cirkvi.