Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. mája 2009

Chváľte Ho, slnko s mesiacom, chváľte Ho, všetky jagavé hviezdy! Lebo On rozkázal, a boli stvorené. Aj napriek pohnutým okolnostiam, ktoré postihli izraelskú krajinu, pretrváva ľahostajnosť národa a nečinnosť cirkvi. A to zdá sa, privoláva temný deň Hospodinov, čím sa myslí Boží súd. Boží súd v podobe obrovskej nepriateľskej armády, ktorá sa prevalí krajinou a všetko zničí. Keď rozmýšľam nad týmito dejinnými udalosťami v Izraeli, tlačí sa mi na jazyk dotieravá a zároveň strašidelná otázka: Neprežívame niečo podobné aj u nás na Slovensku, niečo podobné aj v našej cirkvi? Často zvykneme v dnešnej dobe hromžiť na nové pomery, na všetky novoty, ktoré prichádzajú zo Západu, ktoré nás vraj ovplyvňujú a deformujú. Všimnime si a porovnajme, že aj keď sa na Izrael privalila pohroma zo severu, v skutočnosti bol za týmito udalosťami Boží súd nad celým národom. Takže ako je to asi s nami? Prichádza tá pohroma naozaj iba zo Západu, iba cez kultúru okolitého sveta? Nie je za tým aj niečo viac? Myslím niečo z toho veľkého a prehrozného dňa Hospodinovho? Je to dôležité poznať, pretože s kultúrnym a materiálnym tlakom sa ako-tak dokážeme aj sami popasovať, ale či môžeme bojovať s Božím súdom nad nami?