Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. mája 2009

Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil. Tento prísny Boží súd nad národmi je istý, ale obrátená a kajúca Božia cirkev bude z tohto súdu vynechaná. Naopak Hospodin si prizve Svoju cirkev k tomuto súdu nad národmi, v ktorých bola rozptýlená, znevažovaná a prenasledovaná. V časoch Izraela, rovnako aj novodobá kresťanská cirkev vo svete, zápasí nielen so svojimi vlastnými pádmi, ale aj s neprajnosťou, prenasledovaním, zlomyseľnosťou a nadradenosťou okolitého sveta a jednotlivých spoločenských zriadení. Ale stále je to Božia cirkev, ktorú si Boh tu na zemi povoláva, zhromažďuje, osvecuje, posväcuje, a pri Ježišovi Kristovi v jedinej pravej viere zachováva. Svet to nevie a nemusí vedieť ani akceptovať, ale Boží ľud a Božia cirkev kdekoľvek žije, má mať stále vedomie skutočnosti, že „Hospodin je útočišťom pre Svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov“ a služba, v ktorej stojíme je Božím večným dielom. A preto Boží súd bude prísny nad všetkými nepriateľmi, ale aj veľkorysý a štedrý ku všetkým verným, k Božím hrdinom!