Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. mája 2009

Beda tým, čo na zlé povedia: Dobré, a na dobré: Zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu. Naplnili sa slová Pána Ježiša, že Duch Svätý učeníkov naučí všetkému a pripomenie im všetko, čo im On hovoril (J 14,26). Nikdy predtým Peter nechápal zmysel Joelovho proroctva, ani Žalmu 16. Teraz bolo Petrovi jasné, že táto pravda patrí všetkým. Preto citoval nielen Boží sľub, ale aj jeho naplnenie v Kristovi. Kristus sa stal centrom jeho kázania, zvestoval Jeho ukrižovanie a vzkriesenie. Opäť môžeme sledovať naplnenie Kristovho sľubu, že Duch Svätý Jeho oslávi (J 16,14). Pre Petrových poslucháčov to bola zvesť o začiatku posledných dní. Boh je pravdivý, plní Svoje slovo. Príchodom Ducha Svätého nastali posledné dni. Vôbec nevadí, že odvtedy uplynulo už takmer 2000 rokov. Duch Svätý stále pôsobí rozlične – podľa Joelovho proroctva. Nemôžeme popierať a bojovať proti znameniam, prorokovaniu a iným prejavom Ducha. Všetky tieto prejavy však musia ukazovať na Krista. Lebo iba ten, kto vzýva meno Pánovo, bude zachránený. Mimo Neho niet záchrany. Ani tu v časnosti – v našich problémoch, zápasoch, ani pri pohľade na večnosť.