Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. mája 2009

Spomenul si na nás v našom ponížení – lebo Jeho milosť trvá naveky! Pán Ježiš vedome pripravoval učeníkov na Svoj odchod z tejto zeme. V mnohých vzájomných rozhovoroch týkajúcich sa tejto témy dáva do popredia modlitbu. Uvedomuje si, že Jeho učeníci, a tak vlastne aj my budeme potrebovať pre svoj život kontakt s Ním. Tento je dôležitý na naše povzbudenie a upevnenie na ceste za Ním, naším Pánom. zasľubuje nám, že ak budeme Otca prosiť o čokoľvek v Jeho mene, On nám to dá. Prečo takýto sľub? Lebo nás miluje. Vidí, že aj my sa na Jeho dokonalú lásku snažíme odpovedať tou našou, nedokonalou. Povzbudzuje nás, aby sme sa na Neho spoľahli v každej potrebe. Zároveň nás však upozorňuje, že kým sme vo svete, budeme mať rôzne súženia. Máme však sľub, že ak budeme prosiť o čokoľvek, bude nám to splnené. A predsa tak často nie sú naše prosby vypočuté. Prosíme o zbavenie choroby, trápenia, či smrti a nič sa nestane. Je ťažké, porozumieť týmto veciam. Z tohto tajomstva je nám poodhalené máličko. Máme vždy prosiť v mene Pána Ježiša. V úplnej dôvere a oddanosti. Nech sa stane to, čo je pre mňa najlepšie. Nie je to jednoduché. Táto dôvera nás však môže bezpečne previesť životom. On je Ten, ktorý premohol svet a prináša nám toto víťazstvo. Vytrvajme preto v kontakte s Ním na ceste do Jeho svätého kráľovstva.